Header Ads

Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar - Ş

Harf Seç ve Sözcük Ara

şarj Fr. charge
fiz. yükleme
Bir yere, bir nesneye elektrik yükü biriktirme, doldurma.
şilep Alm. Schlepp
den. yük gemisi
Yük taşımak için yapılan özel gemi.
şilt İng. shield
ergilik
Üzerine genellikle bir kurum veya kuruluşun adı, işareti kazınmış veya basılmış olan ve armağan olarak bir kimse veya takıma verilen levha.
şimiotaksi Fr. chimiotaxie
biy. kimya göçümü
Bir hücreli varlıklarda, kimyasal maddelerin etkisi altında yanaşma veya uzaklaşma biçiminde görülen yer değiştirme durumu.
şimiotropizm Fr. chimiotropisme
bit. b. kimya doğrulumu
Kimyasal maddelerin etkisi ile bitkilerde görülen, maddeye doğru veya ters yöne yönelme durumu.
şnorkel Alm. Schnorchel
den. solukluk
Başı su altında tutarak yüzmeyi sağlayan soluk alma borusu.
şoför Fr. chauffeur
sürücü
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse.
şov İng. show
gösteri
Genellikle şarkı, dans vb. türlerin yer aldığı eğlence.
şovmen İng. showman
gösteri adamı
Şov yapan kimse, gösterici.
şvester Alm. Schwester
1. hemşire, 2. kız kardeş
1. Doktor tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, hastanın bakımını düzenlemek, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık çalışanı. 2. Bir kimsenin bayan kardeşi.


Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.