Yeni dönem içerisinde en önemli grubu Türkiye ve Türkiye dışında yetmiş milyondan fazla insanın ana dili olarak konuştuğu Türkiye Türkçesi oluşturur. Bu dil Türk dil ailesinin güneybatı veya Oğuz grubuna aittir. Türkçe veya Türkiye Türkçesi, ortak Altay dil ailesine bağlı Türk dillerinin Oğuz öbeğine üye bir dildir. Türk dilleri ailesi bünyesindeki Oğuz öbeğinde bulunur. Türkçe dünyada en fazla konuşulan 15. dildir.
Türkiye Cumhuriyetinin nüfusu  2017 TUİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 79.814.871 kişidir. Halen 80 milyonu aşmış olduğu tahmin edilmektedir.
Türkiye Türkçesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs’ın (2017 sayımına göre nüfusu 313.616) resmi dilidir. Yunanistan (tahminen 120 bin), Romanya (50 bin), Bulgaristan (tahminen 1 milyon). Eski Yugoslavya (tahminen 130.00), Makedonya (tahminen 7.000), Irak (2,5 milyondan fazla) vb. ülkelerde azınlık dili olarak kullanılır. Ayrıca Türkiye Türkçesi Almanya’daki 2,8 milyonu aşkın kişi başta olmak üzere Hollanda, Fransa, Belçika, İsviçre, İngiltere, İsveç, Danimarka, ABD, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan, İsrail, Rusya Federasyonu vd. ülkelerde toplam 3.5 milyon Türk vatandaşı tarafından konuşulmaktadır. Ancak rakamlar kesin değildir; bazı ülkelere ait sağlıklı veriler yoktur.
Anadolu’da 13. yüzyıldaki başlangıcından 1928′e kadar Arap alfabesiyle yazılmış olanTürkiye Türkçesi, 1928′den beri Latin kökenli bir alfabeyle yazılmaktadır. Bugün Türkiye Türkçesi, yaşayan Türk lehçeleri içinde en çok konuşanı olma yönüyle ön plana çıkmıştır. Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi Türk devletlerinde yaşayan soydaşlarımız, Türkiye Türkçesini kolaylıkla öğrenmekte ve kullanmaktadır. Türk dünyasında, Türkiye’nin öncü rolü Türkiye Türkçesinin de “ortak dil“  oluşturma sürecine öncülük etmesini sağlamıştır.
İstanbul ağzı” Türkçenin yazı dilidir. Bu yüzden Türk dillerinde ve Anadolu şivelerinde bulunan “açık e“, “hırıltılı h” ve “ön damaksıl n” sesleri bulunmaz. Türk alfabesinde, sekiz ünlü, 21 ünsüz harf bulunmaktadır, Azerbaycan abecesinde 9 ünlü, 31 ünsüz harf bulunur. Genel olarak Türk Dilleri çok daha fazla sesi olan bir dildir; ancak Türkçede, diğer Türk dillerinde bulunan /ŋ/, /ɳ/, /q/, /w/, /ɛ/ gibi sesler de bulunmaz. Türkçe çok geniş kullanımıyla birlikte zengin bir dil olmasının yanı sıra,özne-nesne-yüklem biçimindeki tümce kuruluşlarıyla bilinmektedir. Ayrıca, Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Bu nedenle kullanılan herhangi bir eylem üzerinden istenildiği kadar sözcük türetilebilir. Türkiye Türkçesi bu yönünden dolayı diğer Türk dilleri ortak ya da ayrık bulunan onlarca eke sahiptir.Türkçe Türkiye, Kıbrıs, Irak, Balkanlar,Orta Asya ve Orta Avrupa ülkeleri başta olmak üzere geniş bir coğrafyada konuşulmaktadır. Ayrıca bu dil, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyetinin resmî; Romanya, Makedonya, Kosova ve Irak’ın ise tanınmış bölgesel dilidir. Balkanlarda konuşulur. Bunun aynı öbekte (Oğuz Öbeğinde) bulunan Azerbaycan'ca ve Türkmence, İran, Güney Azerbaycan, Azerbaycan, Afganistan, Gürcistan ve Türkmenistan’da konuşulur. Türkçe birçok diyalekte sahip bir dildir.
Şu anda okuduğunuz bu metin, Türkiye Türkçesine örnektir. Bunun için örnek metin vermeye gerek duyulmamıştır.